home
Kontakt
WYDAWCA:
Art Blue
artblue@wialwiatr.pl
tel. +48.601.531.661

DYSTRYBUTOR:
Paganini - www.paganini.com.pl
sklep@paganini.com.pl
te. +48.12.623.71.81

ORGANIZACJA KONCERTÓW:
Art Blue
artblue@wialwiatr.pl
tel. +48.601.531.661

ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ:
Jakub Czajka OFMConv
jakub@wialwiatr.pl

AUTOR TEKSTÓW:
Andrzej Zając OFMConv
andrzej@wialwiatr.pl

AUTOR MUZYKI:
Ryszard Brączek
ryszard@wialwiatr.pl

ARANŻACJA:
Michał Woźniak
michal@wialwiatr.pl